FANDOM


Welcome to the Viet-WoW WikiaEdit

Viet-wow là server World of Warcraft hoàn toàn miễn phí, được thành lập và duy trì từ tháng 8 năm 2011, không nhằm đến bất cứ mục đích thương mại nào. Mục đích của ban quản trị là mở ra một sân chơi chung, hoàn toàn tự do và miễn phí, để các bạn trải nghiệm trò chơi, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, kết bạn. Đồng thời giúp ban quản trị nghiên cứu, tìm hiểu công việc của một Gaming Server trên thực tế. Việt-wow hiện đang duy trì với phiên bản chính:

Mists of Pandaria 5.4.2

Viet-wow wikia là dự án dịch database WoWwiki và WoWpedia ra ngôn ngữ tiếng Việt, nhằm giúp người Việt dễ dàng hơn trong việc tiếp cận cốt truyện Warcraft vốn vô cùng đồ sộ. 

Chơi World of Warcraft tại Việt Nam tại: http://viet-wow.com/ 

Diễn đàn: http://viet-wow.com/forum/  

Edit

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

Wowbox