FANDOM


Wall1-1280x1024
Viet-WoW Wiki
New Private Server

New Private Server

Việt-wow là server World of Warcraft hoàn toàn miễn phí, được thành lập và duy trì từ tháng 8 năm 2011, không nhằm đến bất cứ mục đích thương mại nào. Mục đích của ban quản trị là mở ra một sân chơi chung, hoàn toàn tự do và miễn phí, để các bạn trải nghiệm trò chơi, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, kết bạn. Đồng thời giúp ban quản trị nghiên cứu, tìm hiểu công việc của một Gaming Server trên thực tế. Việt-wow hiện đang duy trì với phiên bản chính:

Mists of Pandaria 5.4.2

Viet-wow wikia là dự án dịch database WoWwiki và WoWpedia ra ngôn ngữ tiếng Việt, nhằm giúp người Việt dễ dàng hơn trong việc tiếp cận cốt truyện Warcraft vốn vô cùng đồ sộ. Tất cả mọi người đều có quyền đóng góp, sửa đổi để database này ngày một hoàn thiện.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.