FANDOM


Từ Youtube

Description Sửa đổi

Category: Games

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Blood Prince Council

    Bản mẫu:Npcbox Boss Blood Prince Council – Hội đồng Blood Prince là boss đầu trong khu vực Crimson…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:35, ngày 18 tháng 6 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:35, ngày 18 tháng 6 năm 2013480 × 269 (24 kB)Vp1001 (Thảo luận | đóng góp)created video

Đặc tính hình

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.